Dera’da Rejim Unsurlarının Kontrol Alanları
10 Ağustos 2020