Hüseyin Hamedani
08 Mart 2018

Hüseyin Hamedani

Hüseyin Hamedani 1960’ta Huzistan’a bağlı Abadan’da doğmuştur. Babası petrol rafinerisinde işçi olarak çalışmaktaydı. Küçük yaşta babasını kaybeden Hamedani, eğitimini yarıda bırakıp Tahran’da ilaç fabrikasında işçi olarak çalışmıştır. Bu yıllarda İran Şahı’na karşı başlayan muhalif gösterilere katılmış ve hapis yatmıştır.

Devrim Muhafızları’nın İran batısındaki Kürdistan ve Hamedan gibi eyaletlerde tesisini sağlamıştır. Hamedani, 79 devriminden sonra Merivan ve Pave şehirlerindeki ayaklanmaları bastırmakta etkin rol oynadı. [1]

1980-1988 İran-Irak savaşında önemli görevlerde bulunan Hüseyin Hamedani, devrim rehberi Ali Hamanei’ye olan itaat ve yakınlığı sebebiyle kritik görevlere getirilmiştir. 1995 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne giderek iç savaşta ayaklanan gruplara karşı ülke yönetimine destek vermiştir.[2]

2005 yılında Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcılığı’na getirilen Hamedani, 2009 yılında yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Yeşil hareketinin başlattığı gösteriler başkentte yoğunlaşınca Devrim Muhafızları Tahran Komutanlığı görevine getirilip, gösterilerin bastırılmasında büyük rol oynamıştır.

2011’de Suriye’de halk gösterilerinin başlamasıyla birlikte Şam’a gitmiştir. Suriye’de “askeri danışmanlık” için bulunduğunu dile getiren Hamedani, kültürel faaliyetlere de önem vermiştir.

Suriyeli gençleri ideolojik anlamda yetiştirmek maksadıyla “Keşab” isminde eğitim grupları kuran Hamedani, bu grubun kuruluş amacını “Suriyeli Sünni, Alevi ve Şii gençlerin maneviyat, vahdet ve dayanışmasını artırmak, hedeflerimizi sonuca daha açık ulaştırmak için böyle bir yol izledik” sözleriyle açıklamaktadır. [3]İran eski Sanat ve Edebiyat Kurumu Başkanı Güiali Babayi’nin verdiği mülakata göre, Hamedani siyasi-dini kitapların Farsça’dan Arapça’ya çevirisi için Mısırlı mütercimleri istihdam etmiştir. Suriye Ordusu’nun seküler kimlikten İran Ordusu’na benzer bir yapıya evrilmesinde Hamedani’nin önemli etkisi olmuştur. [4]

Hamedani, Suriye’nin yeniden imarı için İran’ın tüm şehirlerinde yardım dernekleri açtırmış, Suriyelilere inşaat işlerinin öğretimi için “Cihad el-Bena” isminde bir kurum kurmuştur.

Hüseyin Hamedani İran’da katıldığı bir söyleşide “Kasım Süleymani İran’dan bir ordu götürüp Suriye’deki savaşı bitirelim istedi, fakat Rehberin (Ali Hamanei) tedbiriyle bu ülkenin Sünni ve Şiilerinden oluşan, Suriye’nin 14 vilayetinde faaliyeti bulunan ikinci bir Hizbullah teşkil ettik, 42 tugay, 138 tabur kurduk. 70 bin savaşçıdan oluşan Halk Gücü oluşturduk, bu savaşçıların 30 bini İran’da eğitim gördü. Yeni oluşturulan güçlerle birlikte 130 köyü ele geçirdik, bu bizim iftiharımızdır” açıklamasında bulunmuştur. Ayrıca sadece Suriyeli Şiilerden oluşan “Kuvvet el-Rıza” isimli askeri birlik kurmuştur. [5]

İran Devrim Muhafızları’na bağlı yurtdışı özel operasyonlar birimi olan Kudüs Gücü Lideri Kasım Süleymani’nin Suriye’de yardımcılığını yapan Hamedani, 2013’te Şam’daki evi yakınlarında düzenlenen suikast girişiminden kurtulmuştur.

Hüseyin Hamedani, 9 Ekim 2015’de Halep’in güneydoğusundaki Hanasır-Esirya yolunda Hama kuzeyine hareket ederken öldürülmüştür.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Cafer, “Suriye halkı Hamedani’ye borçludur, zira kendisi olmasaydı kuşkusuz Şam düşecekti” açıklamasında bulunmuştur. Hüseyin Hamedani, İran Devrim Muhafızları’nın Suriye’de öldürülen en üst düzey ismidir. Ölümünden sonra Tuğgeneral unvanına layık görülmüştür.[6]

İnfografik Adem Yılmaz‘ın çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır.

Dipnotlar


[1] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/15/1536480/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
[2] https://www.mehrnews.com/news/2937068/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
[3] http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/a-18772947
[4] http://www.ana.ir/news/291905
[5] https://www.radiofarda.com/amp/f35_hamednai_guard_corps/27305350.html
[6] https://www.radiofarda.com/amp/f35_hamednai_guard_corps/27305350.html