İmam Buhari Ketibesi
24 Mart 2018

İmam Buhari Ketibesi

Genelini Özbek kökenli savaşçıların oluşturduğu İmam Buhari Ketibesi’nin asıl merkezi Afganistan’da bulunmaktadır. Özbek savaşçılar 2012 yılından itibaren Suriye’ye gelse de grubun teşkil edilmesi 2014 yılının sonunu bulmuştur.

İmam Buhari Ketibesi’nin Suriye ve Afganistan şubeleri de, Afganistan İslam Emirliği’ne (Taliban) biat etmiştir. Grup yapmış olduğu son medya paylaşımlarında da kendisini (Afganistan İslam Emirliği – İmam Buhari Ketibesi) olarak isimlendirmektedir.[1]

Afganistan’da uzun yıllar savaşan ve ciddi bir savaş tecrübesi bulunan Selahaddin el Özbeki uzun süre gruba liderlik yapmıştır. 28 Nisan 2017 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte suikaste uğramış ve hayatını kaybetmiştir.[2]

Selahaddin el Özbeki’nin suikaste uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından grubun liderliğine Ebu Yusuf el Muhacir gelmiştir.[3]

İmam Buhari Ketibesi Suriye’de muhalifler tarafından organize edilen birçok operasyona iştirak etse de asıl merkezlerinin Lazkiye/Türkmen Dağı bölgesinde bulunduğu tahmin edilmektedir.

En son rejimin Doğu Guta bölgesine yönelik gerçekleştirdiği operasyona karşı muhaliflerin rejime saldırı yapmak için Kernaz bölgesinde ki operasyonuna katıldığı bilinen grubun 400 ila 600 arasında savaşçı sayısına sahip olduğu düşünülmektedir.

Heyet Tahriru’ş Şam ile Cephe Tahrir Suriye arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bir beyanat yayınlayan grup asıl düşman olan Esad rejimine odaklanılması gerektiğini bildirmiştir.[4]

İmam Buhari Ketibesi, 22 Mart 2018 tarihinde ABD tarafından terör örgütlerine listesine eklenmiştir. Yapılan açıklama da grubun El Kaide/Nusra bağlantısına dikkat çekilmiş ancak Afganistan’daki varlığına değinilmemiştir.[5]

ABD’nin yapmış olduğu açıklama da grubu El Kaide/Nusra örgütleri ile ilişkilendirmesine karşın İmam Buhari Ketibesi, Suriye sahasında sürekli olarak Ahrar uş Şam grubu ile birlikte hareket etmektedir. İmam Buhari Ketibesi HTŞ-Ahrar çatışmaları esnasında HTŞ tarafından saldırıya uğramıştır.

Nureddin Zengi ve Ahraru’ş Şam hareketinin oluşturduğu Cephe Tahrir Suriye (CTS) bir beyanat yayınlayarak İmam Buhari Ketibesi’nin hiçbir terör örgütüyle veya radikal grup ile bağlantısının olmadığını ve bağımsız yapıda olduğunu belirtmişlerdir.

İnfografik Kutluhan Görücü‘nün çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır.

Dipnotlar


[1] İmam Buhari Cemaati pusu görüntülerini paylaştı, Mepa News, https://www.mepanews.com/imam-buhari-cemaati-pusu-goruntulerini-paylasti-12943h.htm
[2] Al Qaeda affiliated Uzbek leader assassinated in Syria, Long War Journal, https://www.longwarjournal.org/archives/2017/04/al-qaeda-affiliated-uzbek-leader-assassinated-in-syria.php?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%205.01.2017&utm_term=Editorial%20-%20Military%20-%20Early%20Bird%20Brief
[3]
 State adds Uzbek jihadist group to terror list, Long  War Journal, https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/state-adds-uzbek-jihadist-group-to-terror-list.php
[4] https://twitter.com/KutluhanKGrc/status/968586190713753607
[5] https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/03/279454.htm