Liva el-Bakır
24 Şubat 2021

Adını Şii inancının imamlarından Muhammed el-Bakır’dan esinlenen rejim yanlısı milis gücü Liva el-Bakır’ın kuruluşu, savaşın ilk yılları olan 2012’ye dayanmaktadır.

Halep, Hama, Rakka ve çöl bölgelerinde rejim adına sayısız operasyonun parçası olarak çatışmalara girmiştir. Humus kırsalında da faal olan örgüt, özellikle Ithriya-Suhne yolu olmak üzere Humus kırsalında dönem dönem DEAŞ ile karşı karşıya da gelmektedir.

Liva el-Bakır kuruluşundan bir kaç sene sonra İran’ın öncülüğünde oluşturulan Yerel Savunma Güçleri’nin çatısı altına girmiştir. Net milis sayısı bilinmemekle birlikte en güçlü dönemlerinde milis sayılarının 3 bine ulaştığı tahmin edilmektedir.

Milislerinin büyük kısmı Bakara Aşiretine bağlıdır. Halep ve Deyr ez-Zor’da varlığı bulunan Bakara Aşireti, nüfus olarak ekseriyetle Sünni olsa da azınlık Şii üyeleri de bulunmaktadır. Liva el-Bakır’daki aşiret üyelerinin ekseriyeti Şii’dir.

Suriyeli Şiilerin etkin olduğu bir milis gücü olarak Liva el-Bakır, İran’ın Suriye’deki yerel uzantıları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Hizbullah ile de yakın temasta olan örgütün önde gelen liderleri Halid el-Hassan ve Ebu el-Abbas’ın 2006’da Hizbullah yanında İsrail’e karşı gönüllü olarak savaştıklarına dair iddialar mevcuttur.

Halep’in rejim tarafından kuşatılmasında rol oynayan örgüt, Afrin operasyonu arefesinde Esed  rejimi tarafından sembolik destek amaçlı Afrin’e de militan yollamıştır.

Örgüt, muhaliflerin Halep’ten çekilmesinden sonra Halep’te ulaşım sektörünü kontrolü altına alarak şehrin ekonomisinden pay elde edip Halep’teki konumunu tahkim etmiştir.