Rejim, 4 Mart 2020 tarihinde muhaliflerce geri alınan Şeyh Akil tepesini ele geçirdi
05 Mart 2020