Rejim güçleri Halep şehrinin batısında büyük bir ilerleme kat etti
17 Şubat 2020