Rejim güçleri M4’ün güneyindeki stratejik Zaviye dağına doğru ilerlemeye başladı
23 Şubat 2020