Suriye’de El Kaide bağlantılı grup: Hurras ed Din
11 Eylül 2018

Hurras ed Din

27 Şubat 2018’de sosyal medya ağları üzerinde yayınladığı bir açıklama ile kuruluşunu ilan eden Hurras ed Din (Dinin Muhafızları) grubuna ilk biat (bağlılık yemini) edenler Ceyşu’l Melahim, Ceyşu’l Badiye, Ceyşu’l Sahil, Seraya Kabul ve Seriyeti Guta ve Duma adlı yapılanmalar oldu.

5–6 Mart tarihlerinde ise Ebu Ubeyde Bin Cerrah Ketibesi, Ebubekir Sıddık Ketibesi, Bettar Ketibesi, Guraba Seriyesi ve Abdurrahman bin Avf Seriyesi, Hurras ed Din grubuna katıldıklarını duyurdu. 10 Mart tarihinde ise Seraye el Sahil grubu Hurras ed Din’e katıldığını açıkladı.

29 Nisan tarihinde ise Hurras ed Din grubu, eski Cund el Aksa grubu üyelerinin oluşturduğu Ensaru’t Tevhid ile birleşerek Hilf Nusretu’l İslam(İslam’ın Zaferi İttifakı) oluşumunu ilan ettiler.

Ağustos ayının başında Ensaru’l Hak ve Ebna eş Şeria, 6 Eylül’de ise Tevhid Tugayı Aslanları adlı 3 grup bir açıklama yayınlayarak Hurras ed Din’e katıldıklarını ilan ettiler. Böylelikle Hurras Ed Din grubuna katılan 14 grup, bir de ittifak girişimi bulunmaktadır.

Hurras ed Din grubunun oluşumunun tarihsel nedeni Nusra Cephesinin El Kaide’den biatını geri çekmesine kadar gitmektedir. Merkez El Kaide lideri Eymen el Zevahiri’nin HTŞ yönetimine yönelik gerçekleştirdiği ‘biat’ açıklamaları ile HTŞ içerisindeki El Kaideci kanadın kopuşu hızlanmış ve Hurras ed Din yapılanmasının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Hurras ed Din yapılanmasına El Kaide ile iltisaklı veya El Kaide’nin çizgisini sürdüren grup ve kişilerin dahil olması bu örgütlenme için Suriye’deki El Kaide oluşumu olarak nitelenmesini ortaya çıkarmıştır.

Grubun ilk operasyon duyurusu, 26 Nisan’da Hama’nın kuzey kırsalında rejime yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı 30 Nisan’da Telegram adresi üzerinden servis ettiği görüntülerle birlikte üstlenmesi ile gerçekleşti.

Örgüt belirli aralıklarla rejim unsurlarına yönelik sızma girişimlerine devam ederken ayrıca askeri eğitim kampları da düzenlemektedir. Oldukça küçük grupların birleşiminden meydana gelen Hurras ed Din’in savaşçı sayısı bilinmemekle beraber, 1.000 civarında olduğu düşünülmektedir.

Yapılanmanın medya ayağını ise ‘Şam el Ribat’ kanalı oluşturmaktadır. Grup bu kanal aracılığı ile propaganda, beyanat, eğitim veya operasyon videoları yayımlamaktadır.

Grubun liderliğine dair henüz resmi bir açıklama yoktur. Ancak eskiden Nusra Cephesi ve Heyet Tahriru’ş Şam’da görev alan Ebu Hammam el Şami, Sami El Ureydi, Ebu Culeybib el Ürdüni ve Ebu Hatice el Ürdüni gibi isimler yapılanmanın öne çıkan isimleridir.

İnfografik Kutluhan Görücü‘nün çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır.