Suriye Türkmen Meclisi
26 Nisan 2018
Suriye Türkmen Meclisi

Suriye Türkmenleri, 2011 öncesinde Rejim’in baskıları nedeniyle siyasi örgütlenme tecrübesi ve lider kadrosuna sahip değildi.

2011 sonrasında, coğrafi konum, dil ve kültürel bağlar, Türkiye’de Suriye Türkmen diasporasının varlığı ve Türkiye’nin muhaliflere destek vermesi gibi nedenlerle Türkmen siyasi yapılanmasının merkezi Türkiye olmuştur.

İlk Türkmen siyasi kuruluşları 2011 yılında kurulan Suriye Demokratik Türkmen Hareketi ve Suriye Türkmen Kitlesi’dir.

Siyasi partilere ek olarak Türkiye’de yaşayan Suriye Türkmenlerinin girişimi ile 2012 yılında Suriye Türkmenleri Platformu kurulmuştur.

Suriye Türkmen Platformu’nun girişimi ile 15 Aralık 2012 tarihinde, 1.200’den fazla Suriyeli Türkmen İstanbul’da bir araya gelerek, sorunlarını ve geleceklerini masaya yatırmışlar; toplantıda Suriye Türkmenlerinin meşru temsilcisi olması ve her türlü müzakereyi yürütmesi amacıyla Suriye’den seçilecek delegeler yoluyla Suriye Türkmen Meclisi kurulmasını hedeflenmiştir.

Platform’un ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 30 Mart 2013 tarihinde dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile, gerçekleştirilen Ankara Toplantısı’nda 400 Türkmen delegenin oyları ile Suriye Türkmen Meclisi kurulmuştur.

Bu toplantı, Türkiye devlet ve hükümet yetkilileri, Suriye muhalefeti ve yabancı ülke temsilcilerinin yüksek katılımıyla, Suriye Türkmenleri tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.

10 Şubat 2018 tarihinde yapılan 4. Genel Kurul neticesinde Dr. Muhammed Vecih Cuma Suriye Türkmen Meclisi başkanı olarak seçilmiştir.

Suriye Türkmen Meclisi Halep-İdlib, Bayır-Bucak (Lazkiye-Tartus), Hama-Humus, Şam-Golan ve Rakka bölgelerinden bağımsız delegeler ile 3 Türkmen siyasi partinin delegelerinden oluşan 420 delegenin seçtiği, 42 kişilik Meclis üyesinden oluşmakta, Başkan Meclis üyeleri içerisinden seçilmektedir.

Suriye Türkmen Meclisi 6 temel organdan oluşmaktadır:

  1. Genel Kurul
  2. Türkmen Meclisi
  3. Yürütme Kurulu
  4. İstişare Kurulu
  5. Disiplin Kurulu
  6. Seçim Kurulu

Suriye Türkmen Meclisi hem Türkiye hem de Suriye içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye Türkmen Meclisi’nin Ankara merkez olmak üzere İstanbul, Hatay/Yayladağı, Gaziantep, Osmaniye ve Fırat Kalkanı Alanı’nda temsilcilikleri bulunmaktadır.

Suriye Türkmen Meclisi’nin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK)’da siyasi temsilcileri bulunmaktadır.

Suriye Türkmen Meclisi’nin resmi hedefleri:

  • Suriye Türkmenlerinin zorla göç ettirildikleri topraklarına geri dönüşlerini garanti altına almak,
  • Yeni Suriye’de Suriye Türkmenlerinin, Türkçe’nin kullanımı dahil olmak üzere, Türkmenlerin siyasi, kültürel, iktisadi ve sosyal haklarının anayasa ve uluslararası anlaşmaların üstünlüğü ilkesi çerçevesinde güvence altına alınması.
  • Yeni Suriye yönetiminin demokratik, adil ve şeffaf seçimlerle oluşturulmasını sağlamak,
  • Yeni Suriye’de tüm grupların “barış içinde bir arada yaşama” prensibini benimseyeceği bir anayasal düzeni kurmak.